Kustaa Vaasa -seminaari
Aiemmat [PAST]


2012 - Violence, Power and Society
2011 - Mikrokredit och finansiering av ekonomiska aktiviteter i der förflutna
2010 - Ett långt 1500-tal? Nya synpunkter och infallsvinklar på det förmoderna genombrottet
2009 - 1809: Tausta, tapahtuma, vaikutukset / 1809: Bakgrund, händelse, följder
2008 - Perheen dynamiikka, verkostot ja sosiaalinen pääoma 1750-1850
2007 - Språket i historien - historien i språket.
2006 - Hopes and Fears for the Future in the Past
2005 - Information Flows: From Early Modern Business Correspondence to Business Week
2004 - Rethinking the History of Mentalities
2003 - The First Gustav Wasa seminarium

Seminaarien luennot ja workshopit - The Lectures and the Workshops of Past Seminars