Kustaa Vaasa -seminaari
Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestää vuosittain Kustaa Vaasa -seminaarin. Se käsittelee vaihtelevia historiallisia teemoja. Kustaa Vaasa kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi vuonna 1523. Vuoteen 1560 asti kestäneestä Kustaa Vaasan hallitsijakaudesta muodostui merkittävä jakso valtiollisen kehityksen kannalta. Monet sosiaaliset ja poliittiset uudistukset loivat pohjan uudenaikaisen valtion kehitykselle ja niiden vaikutukset tuntuvat nykypäivänäkin sekä Ruotsissa että Suomessa.

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella on pitkään tehty monipuolista tutkimusta, jossa Ruotsin ja Suomen yhteiset vaiheet ovat keskeisesti mukana. Tarkemmin aihepiiriä koskevaa tutkimusta esitellään Early Modern Morals -hankkeen omilla kotisivuilla.

Konferenssin tiedotus on vuodesta 2013 alkaen toteutettu erillisillä www-sivuilla. Tiedot viimeisimmistä konferensseista löytyvät täältä:
Early Modern Morals, konferenssit