Kustaa Vaasa

Seminaariohjelmat 2003-2012

[ takaisin-back-tillbaka ]

2003

Kesäkuussa 2003 järjestetyssä ensimmäisessä seminaarissa keskeisenä aiheena oli Kustaa Vaasa.
Torstai 5.6.2003
Teema: Ruotsin ajan historian opettaminen lukiossa
Professori Petri Karonen: Ruotsin ja Suomen yhteisen ajan tutkimuksen näkökulma- ja painotuserot 1990-luvulta tähän päivään
Fil. maist. Matti Rautiainen ja    Fil. lis. Heikki Marjomäki, Eurooppalainen Ruotsi: opetussuunnitelmien rajat ja lähdeaineistot tutkivan oppimisen näkökulmasta.
Perjantai 6.6.2003
Teema: Kustaa Vaasa
Fil. dr, lektor Mats Hallenberg: Kungen, fogdarna och riket: Gustav Vasa som statsbyggande entreprenör. Sammanfattning / Luennon tiivistelmä
Professori Bo Lönnqvist: Kustaa Vaasan suhde etnografiaan
Fil. tri Marko Lamberg: Kustaa Vaasa köyhien ja vaivaisten kuninkaana

2004

Vuonna 2004 Kustaa Vaasa -seminaari järjestettiin 11. - 12. kesäkuuta otsikolla Rethinking the History of Mentalities. Seminaarissa pohdittiin miten ns. mentaliteettihistorian piirissä on kyetty tarkastelemaan menneisyyden ihmisen ajattelun reunaehtoja.
11.6.2004
Anu Korhonen, Helsinki Collegium for Advanced Studies: From the Cellar to the Attic and Back Again: Mentalities, Meanings, and Early Modern Culture
Malcolm Gaskill, University of Cambridge: Mentalities in the Age of Witch-Hunting
Jari Eilola, University of Jyväskylä: Constructing the Borders between the Controlled and Chaos in the Early Modern Witchcraft
Arne Jarrick, University of Stockholm: The Destiny of Our Wish to be needed in a Long-term Historical Perspective
12.6.2004
The Workshop Papers
Workshop I: Modern Mentalities in the Making (Chair: Petri Karonen)
Laura-Kristiina Moilanen, University of Jyväskylä: Popular Experience in Finnish Literature. Comment by Mari Hatavara, University of Tampere.
Anssi Halmesvirta, University of Jyväskylä: Weird ´Race´ of the North: Exploring British Stereotypes of the Finn c. 1880–1918. Comment by Malcolm Gaskill, University of Cambridge.
Anuleena Kimanen, University of Helsinki: Religious Revival and Local Community in Rääkkylä in the 1820's. Comment by Arne Jarrick. University of Stockholm.
Workshop II: Early Modern Mentalities (Chair: Olli Matikainen)
Carla Suhr, University of Helsinki: Stereotypes of Witches as Indicators of Mentalities. Comment by Jari Eilola, University of Jyväskylä.
Marko Hakanen, University of Jyväskylä: The Art of Gaining Benefits – Patronage in Seventeenth-century Sweden. Comment by Mirkka Lappalainen, University of Helsinki.
Workshop III: Medieval Mentalities (Chair: Marko Lamberg)
Susanna Niiranen, University of Jyväskylä: Does the Best Story Win? – Secular Courtly Culture and Religious Ideologies as Competing Mentalities in the Southern France in the 12th and 13th centuries. Comment by Anu Korhonen, Helsinki Collegium for Advanced Studies.
Pekka Tolonen, University of Turku: Problems of Studying the Mentality of Followers of the Waldensians in Languedoc on the Basis of the Sources of Early Inquisition (1240´s). Comment by Maiju Lehmijoki-Gardner, University of Helsinki/Loyola College in Maryland

2005

The International Economic History Association (IEHA) held its fourteenth Intenational Congress in Helsinki, Finland, in August 2006. One of the congress sessions discussed the changing role of economic information over a long term period and in comparative perspective. Acting as a pre-conference for the session Gustav Wasa seminar 2005 discussed the same topics. The seminar was arranged by the Department of History and Ethnology in University of Jyväskylä.
10.6.2005
Lecture: John McCusker: “Better? Faster? Cheaper? - The Transmission of Information and the Costs of Doing Business in the Early Modern Atlantic World”
Session 1 (2 papers). Chair. M. Lamberg. Discussant: Kaukiainen.
A. Wegener Sleeswijk (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC), Paris): Transaction Costs, Market Power, and the Informational Function of the Dutch Auction of Commodities in the 18th Century.
Mehmet Bulut (Başkent University, Turkey): The Composition of Dutch Business in the Ottoman Empire during the Seventeenth Century.
Session 2 (2 papers). Chair: P. Karonen. Discussant: McCusker.
Santhi Hejeebu (Mt. Vernon, USA) and Ann M. Carlos (Boulder, USA): Specific Information and the English Chartered Companies, 1650-1750
Donald J. Harreld (Birgham Young University, USA): An Education in Commerce. Transmitting Business Information in Early Modern Europe
Session 3 (2 papers). Chair: J. Eilola. Discussant: Eloranta.
Pierrick Pourchasse (Brest, France): Trade between France and Northern Europe in the XVIIIth Century, an example of trade relations with asymmetric information.
Turo Uskali (Jyvaskyla): “Weak Signals” in Financial Journalism: The Case of The New York Times before the Stock Crashes 1929 and 1987.
Session 4 (2 papers). Chair: J. Ojala. Discussant: McCusker.
Leos Müller (Uppsala): Consular Service and Business Information in Sweden, 1720-1815.
Peter Wardley (Bristol, UK): Information exchange among the late 19th century British iron and steel companies.
 11.6.2005
Lecture: prof. Yrjö Kaukiainen: “Private papers and public letters”
Optional program: Ph. D. Dissertation by Kalevi Ahonen: “From Sugar Triangle to Cotton Triangle: Trade and Shipping between America and Baltic Russia, 1783 – 1860”.
Session 5 (2 papers). Chair: P. Karonen. Discussant: Kaukiainen.
Chris Evans (Glamorgan, UK) and Göran Rydén(Uppsala): Iron Marks as an Early Forms of Brand Names: Swedish Iron in the Atlantic Market during the Eighteenth Century
Heiko Droste (Hamburg) Information flow in a new era of postal services (17th century).
General discussion: towards IEHA 2006 Congress in Helsinki

[ takaisin-back-tillbaka ]

2006

The seminar of 2006 was a part of an international book project dealing with life-coping practices in the past (c. 1200 - 1900). The seminar analyzed the period from the Middle Ages up to 19th century from a Swedish-Finnish perspective, in order to demonstrate how it is necessary to understand the old regime, if one wishes to explain the nature of modern civil society.

2007

Agricolan juhlavuonna puhuttiin kielistä: viides vuotuinen Kustaa Vaasa -seminaari järjestettiin 15.-17. kesäkuuta 2007 teemalla Språket i historien - historien i språket. Pääosin ruotsinkielinen seminaari tarjosi yhteisen keskustelufoorumin kielentutkijoille, historioitsijoille sekä muille humanististen alojen tutkijoille.
15.6.2007
Bo Lindberg (Göteborg): Politikens vernakularisering: om övergången från latin till svenska som politiskt språk i det tidig-moderna Sverige (of. Pasi Ihalainen)
Anu Lahtinen (Åbo): Kärlek och förpliktelser: adliga systrars brevretorik under 1500-talet (of. Seija Tiisala)
Begreppshistoria (of. Kari Palonen)
- Helge Jordheim: Dobbel historisitet: Et begrepshistorisk svar på humanioras utfordringer
- Jonas Harvard: Opinion of the day, spirit of the times: Temporal aspects of the concept ”public opinion” in Sweden 1850–1870
- Jonas Hansson: Världshistoria
Korrespondens & dagböcker (of. Ulla Koskinen),
- Ulla Koskinen: Retoriskt kodade 1500-talsbrev och kan koden brytas?
- Hanna Lehti Eklund: Den sinebrychoffska brevsamlingen 1880– 1910
- Anneli Meurman Solin: Scottish Renaissance Letters as a Data Source for Interdisciplinary Research
Begreppshistoria (of. Bo Lindberg).
- Pasi Ihalainen: Historisk semantik och pragmatik i jämförande begreppshistoria. Den moderniserande nationella gemenskapen och folksuveräniteten i parlamentskällorna från andra hälften av 1700-talet
- Kari Palonen: Speaking pro et contra: The rhetorical intelligibility of parliamentary politics and political intelligibility of parliamentary rhetoric
- Charlotta Wolff: Mellan retorisk tradition och politisk innovation: Svenskt politiskt språkbruk under 1700-talet
Korrespondens & dagböcker (of. Hanna Lehti-Eklund).
- Pia Forssell: Brev – utgåvor och utgivning. Synpunkter med exempel från 1800-talet
- Sara Nordlund-Laurent: Privat – offentligt i en brevväxling från sent 1800-tal
- Raija Sarasti-Wilenius: Familjen Gyldenstolpes latinska brev 1660–1708
16.6.2007
Begreppshistoria (of. Pasi Ihalainen).
- Ere Nokkala: Johann Heinrich Gottlob von Justis (1717–1771) kritik mot frihetstidens statsform
- Jouko Nurmiainen: Framstegstänkande och upplysningen i det svenska politiska språket under frihetstiden
- Kristian Petrov: Guds röst och ögats hegemoni: Om rysk glasnost´ och svensk offentlighet, 1830–1991
Fria föredrag (of. Marko Lamberg).
- Saija Tamminen-Parre: Runor i Finland – finns de?
- Kristina Nikula: Nomen est omen? Synpunkter på Jöns Buddes härkomst
- Gunilla Harling-Kranck: Kalkutta i Liljendal? Om ortnamn och ortnamnsforskning med hjälp av studier i lokalhistoria, arkiv och språk
Begreppshistoria (of. Helge Jordheim).
- Johanna Wassholm: Vilka var Finlands invånare? Alternativa svar på en terminologisk utmaning 1808–1830
- Jani Marjanen: Privat ekonomi som en omöjlighet. 'Enskilt' och 'allmänt' i retoriken kring Carl Christian Böckers avgång 1833
Editering och textualisering (of. Karl G. Johansson).
- Harry Lönnroth: Rättsfilologi som en form av vetenskaplig textutgivning
- Karl G. Johansson: Fem moseböcker, två handskrifter, en text: utgivning av handskriftskulturens texter
Översättning (of. Jonas Carlquist).
- Jonas Carlquist:
- Elizabeth Rasmussen: Middelalderlige norske oversættninger
- Kirsi Ojala: At oversætte svensk og dansk til engelsk: Dansk og svensk 1700-tals kilder som et eksempel
Fria föredrag (of. Camilla Wide).
- Pirjo Söderholm: Kvinnobilden i 1800- och 1900-talets svenska dagstidningar i belysning av (bild)språket i artiklarna
- Andreas Nord: Förhållningssätt till kunskap i svenska handböcker om trädgårdsodling under 1800-talet
- Tore Johansson: Affärsbrevet i brevställare och företag
17.6.2007
Arnved Nedkvitne (Oslo): Skriften i makthavernes eller undersåttenes tjeneste
(of. Camilla Wide)
Agnete Nesse (Bodø): En by – flere språk: Bergen i hansatiden
(of. Christer Kuvaja)
Språkkontakt (of. Mirja Saari).
- Christer Kuvaja: Finskspråkiga på Åland 1880–1917: Ålänningarnas syn på finnar och det finska
Kommunikation makthavare–undersåtar (of. Marko Lamberg).
- Camilla Wide: Domböcker som underlag för forskning i talat språk
- Charlotta Busing: Allmogens textanvändning i en häradsrätt
Begreppshistoria (of. Pasi Ihalainen).
- Kristiina Savin: Själens skiftande vokabulärer: Om begreppslig artikulering av känslor och upplevelser
Kommunikation makthavare–undersåtar (of. Camilla Wide).
- Marko Lamberg: Birgittinsk översättningslitteratur och könshierarkier
- Janne Haikari: Hårda ord, alvarliga förmaningar. Affektiv ämbetsutövning i 1600-talets Sverige
- Ville Sarkamo: Hederns och ärans språk: kommunikation mellan makthavarna och Karl XII:s krigare under och efter stora nordiska kriget (1700–1721)
- Henrika Tandefelt: Gustaf III inför sina undersåtar 1772–1792.
Språkkontakt (of. Christer Kuvaja).
- Mirja Saari: Aspekter på språkbytesprocessen under senare hälften av 1800-talet
- Jennica Thylin: Språknormer, skandinavism och svensknationell mobilisering: Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv
- Sofia Kotilainen: Attitudes underlying Name-giving Practices: The Choice of Royal and Imperial Forenames among the Finnish-speaking Peasants after 1809
Organisatörer för workshoparna:
Begreppshistoria: Helge Jordheim (Oslo), Pasi Ihalainen (Jyväskylä)
Språkkontakt: Christer Kuvaja (Svenska litteratursällskapet)
Editering och textualisering: Karl-Gunnar A. Johansson (Oslo), Petri Karonen (Jyväskylä), Harry Lönnroth (Tammerfors)
Kommunikation makthavare–undersåtar: Marko Lamberg (Jyväskylä), Camilla Wide (Helsingfors)
Översättning: Jonas Carlquist (Umeå)
Korrespondens och dagböcker: Ulla Koskinen (Tammerfors), Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors)


2008

Vuonna 2008 seminääri järjestettiin otsikolla "Perheen dynamiikka, verkostot ja sosiaalinen pääoma 1750–1850". Keskusteluissa tarkastelun alla oli perhe: Mitä perhe on? Ketä siihen kuuluu? Kenellä on oikeus määritellä "oikea" perhe?
6.6.2008
Dr. Naomi Tadmor: Household-family and kinship: continuity and change
Professor Jon Stobart: A settled little society?: networks, friendship and trust in eighteenth-century provincial England
Workshops
Nevala, Minna (Research unit for Variation, Contacts and Change in English, University of Helsinki): Humble servant and surrogate mother: On the life of a governess in eighteenth-century England
Keskinen, Jarkko (Finnish History, University of Turku): The role of godmothers in the merchant community of Pori, 1750–1850
Piilahti, Kari-Matti (Department of History, University of Helsinki): From direct to indirect influence: Finnish business elite and politics 1850 –1940
7.6.2008
Professor Ida Bull: Merchants in the 18th century and their use of household, family and networks
Assistant professor Leos Müller: Merchant networks or mercantile institutions? Organization of long-distance trade in the eighteenth century.
Professor Jari Ojala: Succession strategies in early modern trading houses
Workshops
Sairio, Anni (Research unit for Variation, Contacts and Change in English, University of Helsinki): Sisters, authors and philanthropists: Exploring the epistolary styles of Elizabeth Montagu and Sarah Scott
Ilmakunnas, Johanna (Department of History, University of Helsinki): Aristogratic indebtedness as a family matter in eighteenth-century Sweden: Count Axel von Fersen’s economic strategies
Viitaniemi, Ella (Department of History and Philosophy, University of Tampere): The family and power in the church building process in late 18th century
Marttila, Juuso: (Department of Histrory and Ethnology, University of Jyväskylä): The Importance of professions as the cornerstone of local networks during Nordic industrial evolution.
Note: The concept of the ‘household-family’ was first coined by Naomi Tadmor: ‘The Concept of the Household-Family in Eighteenth-Century England’, Past and Present 151 (1996), 111-140, and expanded in her Family and Friends in Eighteenth Century England: Household, Kinship, and Patronage (CUP, 2001).


2009

Vuoden 2009 teemana oli: "1809: Tausta, tapahtuma, vaikutukset / 1809: Bakgrund, händelse, följder". Seminaarissa käsiteltiin vuoden 1809 muutoksen merkitystä Suomen ja Ruotsin historiassa kansainvälisessä vertailevassa kontekstissa. Puhujat esittelivät tuoreita näkökulmia tästä kummankin nykyisen kansallisvaltion kannalta tärkeästä tapahtumasta ja sen vaikutuksista.
TORSDAG 11.6.2009
Professor Petri Karonen: Nyare forskning kring rikssprängningen
Professor Nils Erik Villstrand: Riksdelningen som mental process: återföreningslängtan och revanschism
Workshop I: ”Personligt upplevd riksdelning”
FREDAG 12.6.2009
Professor Börje Harnesk: Småstadspolitik - valdeltagande i några bottniska städer, före och efter rikets delning
Professor Ilkka Nummela: Vardagens verkligheter under 1800-talets första decennier i Finland
Workshop II: ”Ekonomisk riksdelning”


2010

Ett långt 1500-tal? - Nya synpunkter och infallsvinklar på det förmoderna genombrottet

Den 14 juni 2010

Petri Karonen: Välkomsttal

Session I: Reformationen och dess påföljder
Jason Lavery: Finland as a Frontier - An Argument for an Alternative Approach to Finland's Reformation
Markus Hiekkanen: Through the Sixteenth Century - What Changed and What Did not in the Finnish Church Buildings from the Late Middle Ages to the Age of Orthodox Lutheranism?
Hanna Pirinen: Ecclesiastical Tradition as a Question of the Lutheran Identity - Discussion about the Legacy of the Reformation during the Vasa Period

Session II: Riket i förändring
Georg Haggren: Landsbygden i transition - Arkeologiska perspektiv till nyländska byar under 1500-talet
Ilkka Nummela: Militärbördor relaterade till ekonomisk bärkraft i Egentliga Finland under 1500-talet

Session III: Infallsvinklar på individer och mentaliteter
Göran Malmstedt: De farliga svordomarna - Om kampen mot eder och gudssmädelser
Olli Matikainen: Gödick Fincke: The Man and his Reputation - Problems of Biography
Kimmo Katajala: Gustavus Vasa's conceptions of Finland and Finns - A Critical View

Den 15 juni 2010

Session IV: Nya kulturformer
Kaisa Häkkinen: Skriftfinskans utveckling under förra hälften av 1500-talet
Tuija Laine: Nytt eller ändå gammalt? - Ett långt 1500-tal ur bokhistoriskt perspektiv

Session V: Att styra ett nytt rike
Anna-Maria Vilkuna: Castles at the turning point of the early modern period
Ulla Koskinen: Disorder and negotiation? - Late-sixteenth-century administration from the nobility's viewpoint

Session VI: Överlevnadsstrategier
Anu Lahtinen: Sixteenth-Century Noble Families - Welcoming Change or Preserving the Old Habits?
Suvianna Seppälä: Skattebonden, beskattningen och kronan - Synpunkter på det ekonomiska livet under 1500-talet

Session VII: Historiografi under omvärdering
Mats Hallenberg:Continuity and Change - Arguments for a Longer Sixteenth Century

2011

Måndag, den 13 juni
Ilkka Nummela: Vardarliga krediternas roll
Olli Turunen: Debate on Credit, Trust and Their Social Implications in Older German Historical Political Economy
Sofia Gustafsson: Sveaborg och den lokala kreditmarknaden
Juha-Matti Granqvist: Nils Burtz ja hänen velkasuhteensa
Seija Johnson: 1700-luvun talonpoikaisnaisen vaateomaisuuden hankinta

Tisdag, den 14 juni
Sofia Kotilainen: Trust in the local godparent relations
Tiina Hemminki: Human Relations, Debts and Credits - Early1800s Swedish and Finnish Countryside
Juuso Marttila: Kinship, local networks and trust as an assets in an industrializing ironworks community
Ulla Koskinen: Early Modern Nobleman as a Creditor
Markku Haapanen: Luottojen määrä ja laatu Ylä-Satakunnan ylisessä kihlakunnassa
Paneeli: Mikroluottojen tutkiminen perukirjoilla - uusia näkemyksiä. Ilkka Nummela, Jaana Luttinen, Tiina Hemminki.


2012 Violence, Power and Society


Professor Peter King (University of Leicester): Patterns of Interpersonal Violence and the State's Changing Use of Different Forms of Execution in England and Europe 1750-1900
Professor Elizabeth Ewan (University of Guelph): Gender and the Perpetrators of Violence in Early Modern Scotland
Niiranen, Susanna (Dept of History and Ethnology, University of Jyväskylä): From Warrior to Trobadour and Courtier: Physiognomy and Evolving Public Life in the Middle Ages and Early Modern Era
Christensen-Nugues, Charlotte (Dept. of History of Ideas and Sciences, Lund University): Force, Fear, and Consent to Marriage in Early Modern Jesuit Writings.
Mäntymäki, Tiina (English Studies, University of Vaasa): Daughters of Death: Murderous Women as Social Critics in Contemporary Nordic Crime Fiction
Koistinen, Aino-Kaisa (Literature, University of Oulu):Science Fiction and the Right to Perform Violence: Comparing the TV Series Battlestar Galactica and V
Karkulehto, Sanna (Literature, University of Jyväskylä): Seksuaalisuuden nykyhistoria, väkivalta ja vihapuheet
Adjunct Professor Karin Hassan Jansson (University of Uppsala): Patriarchal Power: Dangers and Possibilities
Adjunct Professor Olli Matikainen (University of Jyväskylä): Human nature, Violence and Historical Research
Lidman, Satu (University of Turku): Ankarat isät, kuuliaiset vaimot? Kunniaan liittyvän väkivallan piirteitä varhaismodernissa Euroopassa
Kuha, Miia & Lahti, Emmi (Dept. of History and Ethnology, University of Jyväskylä): Ritualized Violence in Early Modern Finland
Kotilainen, Sofia (Dept. of History and Ethnology, University of Jyväskylä): Family Violence, and the Local Community in the Finnish Countryside at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Miettinen, Riikka (School of Social Sciences and Humanities/History, University of Tampere): 'Violent act against one's own body'. Defining Suicide in Early Modern Sweden
Rautelin, Mona (Dept. of History and Ethnology, University of Jyväskylä): Tahallinen rikos vai vahinko? Lapsenmurhan kategoriat ja taustat 1700-luvulla
Koskivirta, Anu (Dept. of History and Ethnology, University of Jyväskylä): Lapsiin kohdistuneet henkirikokset. Motiivit ja sosiaalinen kasvualusta Venäjän vallan alkupuolella
Sarkamo, Ville (Dept. of History and Ethnology, University of Jyväskylä): Newborn Christ Warrior. Pietistic Awakening and Warrior Values inRussian Captivity 1709-1722

[ takaisin-back-tillbaka ]